> CONTACT

Contact

Company IR Contact:

Phone: +86-025 85766891
Add.: No. 2, Youzishan Road, Dongba, Gaochun District, Nanjing City Jiangsu Province 210000 People’s Republic of China